Prawa Murphy'ego obowiązują również w świecie wirtualnym